I. Thanh toán tiền mặt

Quý khách có thể đến mua hàng và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại hệ thống cửa hàng Anh Vũ Store tại địa chỉ số 3 Hoa Huệ, Phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM hoặc 1A Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TP HCM.

II. Thanh toán chuyển khoản

Quý khách có thể chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi như sau:

1. Ngân hàng Vietcombank

Tên ngân hàng Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 0071001151401
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

2. Ngân hàng Vietinbank

Tên ngân hàng Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh 2 TP.HCM
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 100867727203
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

3. Ngân hàng Sacombank

Tên ngân hàng Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Trung tâm
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 060144802414
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

4. Ngân hàng Á Châu ACB

Tên ngân hàng Ngân hàng Á Châu ACB – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 249649029
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

5. Ngân hàng BIDV

Tên ngân hàng Ngân hàng BIDV – Chi Nhánh Trường Sơn
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 17710000114422
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

6. Ngân hàng Agribank

Tên ngân hàng Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Phú Nhuận
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 1604205456328
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm

7. Ngân hàng Techcombank

Tên ngân hàng Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Phú Nhuận
Chủ tài khoản NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Số tài khoản 19032053557015
Nội dung Mua_Tên khách hàng_Số điện thoại_Tên sản phẩm