Chào mừng quý khách hàng đến với Anhvustore.com. Sau khi truy cập vào website Anhvustore.com để tham khảo hoặc mua sắm, khách hàng đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của Anhvustore.com. Vui lòng xem kỹ các quy định và hợp tác với chúng tôi để xây dựng một website Anhvustore.com ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của chính khách hàng.

Tài khoản của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ Anhvustore.com, khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và họ tên để có được một tài khoản tại đây. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng khi sử dụng Anhvustore.com. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như tên tuổi, địa chỉ… là những thông tin sẽ giúp Anhvustore.com phục vụ khách hàng tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho khách hàng, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với khách hàng.

Khi có những thay đổi thông tin của khách hàng, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại Anhvustore.com. Khách hàng phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. khách hàng nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại Anhvustore.com sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình.

Quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ tại website Anhvustore.com, khách hàng được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của Anhvustore.com và sẽ không được chuyển giao cho một bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của khách hàng tại Anhvustore.com sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Anhvustore.com

Khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website Anhvustore.com. Khách hàng không được có những hành động (thực hiện, cổ vũ) việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu của Anhvustore.com cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của Anhvustore.com ngay khi khách hàng phát hiện ra lỗi hệ thống theo số điện thoại 0901.222.968 hoặc email lienhe@anhvustore.com

Khách hàng không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc… Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị Anhvustore.com.

Trách nhiệm và quyền lợi của Anhvustore.com

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, Anhvustore.com sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại website Anhvustore.com mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được chúng tôi thông báo cụ thể trên website Anhvustore.com.

Ngoài ra, nếu có bất cứ câu hỏi nào về những thỏa thuận trên đây, vui lòng email cho chúng tôi qua địa chỉ lienhe@anhvustore.com